top of page
יהודה מלך - FULL FRAME.jpg

מלך הפקות נקראת על שמו של סבא יהודה מלך ז"ל

יהודה נולד בביאלסטוק פולין בשנת 1920 שם למד ועבד עם אביו בעסק המשפחתי של תיקון נעליים

בגיל 19 לאחר הסכם ריוונטרופ-מולוטוב לחלוקת פולין בין גרמניה ורוסיה גוייס יהודה לצבא האדום שם הספיק לעבור טירונות בחיל הקשר עד לפרוץ מלחמת העולם השניה.

מסע הבריחה שלו דרך יערות ועד לרוסיה וסיפור עלייתו וחייו המרתקים עובר עיבוד בימים אלו לסרט עלילתי בהשראתו.

יהודה נפטר כשלושה שבועות לפני יום הולדתו ה-95 והוא השאיר אחריו

מסר ודרך חיים אותה אימצתי והיא:

בכל יום עליך לספר לפחות בדיחה אחת!

דף זה מוקדש להנצחתו של סבא יהודה שהיה הדמות הראשונה עליה הפקתי סרט דוקומנטרי בתחילת דרכי. האיש שצחק על הקולנוע ועל העולם

ובדרכו המיוחדת גם בלכתו השאיר אותנו עם חיוך גדול וגעגוע ענק.

bottom of page